Προσφορές/Summer Offers

Summer-Special-Offer_164px

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (May-June):

  • 3 + 1  επιπλέον δωρεάν διανυκτέρευση :  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 110 €

(3 nights + 1 free :  total price 110 €  – double room)

  •  5 + 2  επιπλέον δωρεάν διανυκτερεύσεις :  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 180 €

(5 nights + 2 free :  total price 180 € – double room)